Welcome to Wildpaws Kennel – Companion dogs and wolfalikes

Wildpaws kennel is a small family kennel where we focus on quality not quantity.
Our goal is to breed healthy animals with a good temperament and nice look. 
We make a big effort to socialize your puppys early and work with them every day to prepare them for their new life when they move. 
We mainly breed Companion dogs and wolfalikes 
Almost all our Companion dogs and wolfalikes is new lineage and are not related to Swedish wolfdogs. 
They are selected to minimize the inbreed in next generations.
All our kennels and outdoor areas are aproved and licensed from the animal athoritys. 
We mainly feed our dogs raw food, with suppliments when needed.
I have completed the breeder education in order to gain a greater knowledge about breeding, to make the best choises possible.
We are also a W.O.L.F member.
World Of Lupine Foundation is working for ethical breeding and their main goal is to re-create the health and vitaly of the natural evolved canine. 
Removing all symptoms of physical extremism, but with a more developed social canine nature.


Wildpaws kennel är en liten familje kennel där vi fokuserar på kvalitet framför kvantitet.
Vårat mål är att avla fram friska djur med ett bra temperament och ett vackert utseende.
Vi lägger stor vikt vid att socialisera våra valpar tidigt och jobbar med dom varje dag för att förbereda dom för deras nya liv när de flyttar ❤ 
Vårat fokus är Companion dogs och wolfalikes. 
Nästan alla våra Companion dogs och wolfalikes är nytt blod och inte släkt med svenska wolfdogs.
De är specifikt utvalda för att minimera inaveln i nästkommande generationer.
Alla våra kennlar och rastgårdar samt inomhus utrymmen är godkända av länsstyrelsen.
Vi ger våra hundar främst barf med tillskott när det behövs.
Jag har gått uppfödarutbildning för att få större kunskap om avel så jag kan göra så bra val som möjligt angående min avel.
Wildpaws är också medlem i W.O.L.F. 
World Of Lupine Foundation är för etisk avel och uppfödning och deras huvudsyfte är att återskapa hälsan och vitaliteten hos den naturligt utvecklade hunden.
De vill komma bort från all fysisk extremism i avlen och skapa en hund med en mer naturlig social förmåga.

My friend, her chihuahua Mimmi and my wolfdog Volko ❤

Next generation 

Myran ❤  

Next generation


Wildpaws

I hope you will enjoy looking around at my webpage and don't hesitate to email if you have any questions.